Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do jednoczesnego pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych i ubytku tlenu. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.

Detektor GasAlertMaxXT przede wszystkim służy kontroli jakości i skażenia powietrza:
 • na stanowiskach pracy
 • w studzienkach kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych, gazowniczych itp.
 • w tunelach, zbiornikach, oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci
 • w czasie trwania akcji ratowniczych po awariach transportowych, technicznych itp.
Opis urządzenia:
 • Duży czytelny wyświetlacz LCD
 • Zintegrowana pompka elektryczna do aktywnego poboru próbki
 • Zestaw filtrów i węży w komplecie
 • Obsługa przy pomocy tylko jednego przycisku
 • Obudowa odporna na wstrząsy
 • Możliwość pomiaru dyfuzyjnego i przepływowego
 • Solidny zaczep ze stali nierdzewnej
 • Prosta kalibracja
 • Potrójny system ostrzegania: alarm wizualny, dźwiękowy, wibracyjny