Moduł wizualizacyjny MW-32 jest jednym z podstawowych elementów Modułowego Systemu Detekcji i Nadzoru DIN, służącym do sygnalizowania stanów głowic pomiarowo-detekcyjnych podłączanych poprzez konwertery KT-16.

Moduł MW-32 posiada zespół diod LED służących do sygnalizowania stanów głowic pomiarowo-detekcyjnych. Pojedynczy moduł może obsłużyć dwa konwertery KT-16, po 16 głowic każdy. Dodatkowo moduły wizualizacyjne wyposażone są w dwa konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe, współpracujące ze stanami wyświetlanych głowic. Poza sygnalizacją optyczną w urządzeniu zainstalowany jest także sygnalizator akustyczny, który w zależności od potrzeby można aktywować lub nie. System taki może być stosowany z powodzeniem zarówno w garażach podziemnych, jak i w dużych pomieszczeniach, gdzie budowa modułowa pozwala na elastyczne dostosowywanie elementów systemu detekcji gazów oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi do indywidualnych wymagań, oraz jego późniejszą rozbudowę.

Moduł wizualizacyjny MW-32 może pracować w dwóch trybach pracy: „master" lub „slave". W trybie „master" moduł jest urządzeniem nadrzędnym, przeznaczonym do sterowania wszystkimi urządzeniami współpracującymi w ramach wspólnej sieci.

Moduł w trybie „master" posiada możliwość współpracy z maksymalnie 16 konwerterami KT-16, co w przypadku pełnej obsady głowic w konwerterach daje sieć do 256 punktów pomiarowych. Urządzenie na podstawie informacji ze wszystkich głowic w sieci oraz na podstawie zaprogramowanej konfiguracji, może sterować dodatkowymi 7 modułami wizualizacyjnymi w trybie „slave" (do zwizualizowania wszystkich 256 głowic) oraz 64 zewnętrznymi wyjściami przekaźnikowymi (po 8 wyjść w maksymalnie 8 modułach przekaźnikowych SMP-8 „slave").

W trybie „slave" moduł wizualizacyjny jest natomiast elementem pasywnym, który na podstawie informacji z modułu „master" wizualizuje stany głowic pomiarowo-detekcyjnych z dwóch określonych konwerterów KT-16.

Komunikacja pomiędzy modułem MW-32 a pozostałymi urządzeniami w sieci odbywa się przez izolowane galwanicznie łącze RS-485 (half duplex) z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU (master/slave).

Całość układu zabudowana została w typowej obudowie na szynę DIN.