Zasilacz awaryjny ZA-DIN jest jednym z opcjonalnych urządzeń pracujących w ramach Zintegrowanego Systemu Detekcji i Nadzoru - DIN. Jest urządzeniem buforowym, służącym do podtrzymywania zasilania w przypadku awarii zewnętrznego zasilacza lub sieci go zasilającej. Zasilacz można stosować do urządzeń zasilanych napięciem 12-25VDC/5A.

Podczas normalnej pracy urządzenie przekazuje na wyjście napięcie wejściowe
z zewnętrznego zasilacza oraz doładowuje swój wewnętrzny akumulator 12V/2200mAh.
W sytuacji zaniku napięcia wejściowego układ automatycznie przełącza wyjście na zasilanie z wewnętrznego akumulatora i podtrzymuje pracę podłączonych urządzeń.

Układ zasilacza ZA-DIN posiada sygnalizację pracy w postaci diod LED. Sygnalizowany jest stan zasilania z zewnętrznego zasilacza, zasilania awaryjnego z akumulatora oraz stan rozładowania akumulatora.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w wyłącznik zasilania awaryjnego, pozwalający wyłączyć zasilanie akumulatorowe w chwili, kiedy jest ono aktywne.

Całość układu zasilacza zabudowana została w typowej obudowie na szynę DIN.