Skuteczne zabezpieczeni kotłowni przed wybuchem gazu

2021-01-07

Projektowanie kotłowni gazowej wymaga uwzględnienia szeregu przepisów prawnych, które określają jakie musi ona spełniać warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa i instalacji. Przede wszystkim reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  • Zgodnie z tym rozporządzeniem §157 ust. 3 instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu.
  • §157 ust. 4. tego rozporządzenia dopuszcza zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25m pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
  • §157 ust. 5 pozwala na wykonanie instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym tylko w budynkach niskich (do 12m).
  • §157 ust. 6 zabrania stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
  • §157 ust. 7 dopuszcza w budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej.
  • Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych - §158 ust.1.
  • §158 ust. 4 zabrania instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań.
  • §158 ust. 5 zobowiązuje do stosowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
  • Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku - §158 ust. 6.

Stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu, ustawodawca uzależnia od łącznej nominalnej mocy grzewczej zainstalowanych urządzeń. Warto jednak zadbać o bezpieczeństwo i skutecznie zabezpieczyć każdą kotłownię, niezależnie od jej mocy. Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców równie ważne są czujniki tlenku węgla. Obowiązkowo powinni zaopatrzyć się w nie użytkownicy kotłów lub podgrzewaczy przepływowych wody z otwartą komorą spalania. Przy tego typu urządzeniach następuje spalanie gazu, dlatego nie bez znaczenia jest stały dopływ świeżego powietrza. Jego brak powoduje niedobór tlenu, czego wynikiem jest niezupełne spalanie i powstanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna są szczelnie zamknięte, czy zasłonięte kratki wentylacyjne. Stały dopływ świeżego powietrza jest również niezbędny do poprawnego odprowadzenia spalin.

Stacjonarny system detekcyjno-odcinający typ SDO pozwala sprostać wszystkim stawianym wymaganiom i w pewny sposób zapewnić bezpieczeństwo. Sygnalizując w odpowiednim momencie pojawienie się niebezpiecznego stężenia gazu i odcinając jego dopływ, system nie doprowadzi do powstania wybuchu w wyniku nagromadzenia zbyt wysokiego stężenia gazu. Dlatego już na etapie projektu kotłowni ważne jest, aby uwzględnić taki system z odpowiednią ilością głowic detekcyjnych oraz zaworem odcinającym dopływ gazu. Właściwy dobór urządzeń, miejsca montażu centrali sterującej i detektorów zapewniają bezpieczną eksploatację kotłowni gazowej.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Rozumiem i akceptuję